Generalka za Himalajo

Triglavska severna stena je ena najmogočnejših sten v Julijskih Alpah. S 3000 m širine in 1000 m višine in z okoli 100 alpinističnimi smermi je ena najbolj priljubljenih in obiskanih sten v Julijcih.

Med alpinisti so posebej čislane smeri preko Čopovega stebra, Sfinge in Zlatorogovih polic. Proste plezalce pričakuje Raz Mojstranških veveric.

Vsi z vsaj malo kondicije pa obiščite 1758 m visoko Luknjo na zahodni strani Triglavke severne stene. Začutili boste energijo starodavnega prehoda med dolinama reke Save in reke Soče!