Biosferni rezervat Julijskih Alp

Julijske Alpe so najvišja visokogorska skupina v Sloveniji. Ležijo v severozahodni Sloveniji in v severovzhodni Italiji. Primerno svoji veličastnosti so ime dobile po Gaju Juliju Cezarju.

Njihov najvišji vrh Triglav je hkrati tudi slovenska najvišja gora. Večino površja Julijskih Alp pokriva Triglavski narodni park.

Julijske Alpe so od leta 2003 v sklopu Unescovega programa »Človek in biosfera« razglašene za biosferni rezervat, kar pomeni posebno varstvo njihovih naravnih bogastev in biotske raznovrstnosti.  

 

Julijske Alpe
Julijske Alpe
Julijske Alpe Julijske Alpe Julijske Alpe Julijske Alpe Julijske Alpe Julijske Alpe Julijske Alpe Julijske Alpe