Travniki kot valovanje morja

Grbinasti travniki so geomorfološki pojav iz ledeniškega obdobja, ki ga ne morete zgrešiti, če obiščete doline Radovna, Kot, Krma, Vrata, pa tudi območje Bohinja, Pokljuke in Posočja. 

V Radovni so grbinasta le še posamezna zemljišča, saj jih sicer zaradi lažje strojne  obdelave vse pogosteje izravnavajo.

Grbinasti travniki tako ostajajo le še tam, kjer že dolga leta košnja poteka le ročno, kar prakticirajo tudi na Pocarjevi domačiji.

 

Grbinasti travniki
Grbinasti travniki Grbinasti travniki Grbinasti travniki Grbinasti travniki