Moč narave skozi čas

Galerije so ena od naravnih znamenitosti na pešpoti Pot Triglavske Bistrice.

Oglejte si previse, ki jih je spodjedla Triglavska Bistrica iz različno odpornih konglomeratnih plasti. Spodmoli Galerij so tako nastajali tekom tisočletij …

Pot po Galerijah je dobro označena in ni zahtevna. Včasih malo kaplja ali curlja, to pa je tudi vse …