Romanje do mogočnega macesna

Mala Pišnica je zaprta 5 km dolga alpska dolina, ki jo je ustvaril gorski potok istega imena. Po njej vodi samo neoznačena  lovska steza. V zgornjem delu doline se nahaja celo pragozdni ostanek z enim najstarejših in najmogočnejših macesnov v Evropi.

Če si želite ogledati ta zavarovani gozdni rezervat, se prijavite na voden izlet v Malo Pišnico. Začetek poti v dolino je sicer pri umetnem jezeru Jasna, vendar je ta steza neoznačena.