Najstarejši kranjskogorski hotel

Začetki turizma v Kranjski Gori segajo v leto 1902, ko je bil kot prvi odprt hotel Razor, dve leti kasneje pa ustanovljeno Letoviško društvo Kranjska Gora, katerega namen je bil »pospeševati promet tujcev v Kranjski Gori«.

Na začetku je hotel gostil predvsem turiste, ki so prihajali zaradi zdravilne klime, pohodništva in alpinizma. Po ustanovitvi Slovenskega planinskega društva se je obisk gora zelo povečal. Spet je bil hotel Razor tisti, kjer je bila leta 1912 ustanovljena Gorska reševalna služba Slovenije