Priden kot čebela …

...je moral biti gospodar Ambrožičeve (Mruščeve) hiše v Mojstrani saj je stanovanjski del kar z obokom povezan s hlevom, skednjem in mlinom! Ne samo to, Mihael Ambrožič je bil svetovno znan čebelar, ki je v treh desetletjih izvozil več kot 70 tisoč čebeljih družin, največ v Nemčijo!

Če se peljete skozi Mojstrano proti dolini Vrat, hiša stoji tik ob cesti na levi strani. Na njenem pročelju kraljuje kranjska čebela okoli nje pa »rojijo« tablice z imeni krajev, v katerih je čebelar Ambrožič  trgoval in dobil mednarodna priznanja za svoje delo.