Pokopališče izjemnih ljudi

Oglejte si župnijsko cerkev Sv. Mihaela iz 14. stoletja na Dovjem, ki je doživela že kar nekaj prezidav. Tabernakelj je v osnovi gotski, neorenesančna prezidava pa je iz 1829. leta.

Še bolj zanimivo je lepo urejeno pokopališče poleg cerkve, saj so tu pokopani pokojniki, pomembni za dovško zgodovino, šport in planinstvo.

Obiščite grob dr. Klementa Juga alpinista in filozofa, ki je v Triglavski severni steni pri poskusu osvojitve danes Jugovega stebra umrl star komaj 25 let.

Na Dovjem je v cerkvi sv. Mihaela kar 38 let služboval tudi župnik Jakob Aljaž, katerega grob najdete ob vhodu v zakristijo cerkve.

 

Cerkev Sv. Mihaela
Cerkev Sv. Mihaela Cerkev Sv. Mihaela Cerkev Sv. Mihaela Cerkev Sv. Mihaela