Samotna in samosvoja

Če v nedeljo ob 10. uri pridete do vrat osamljene cerkvice Sv. Klemena v Mojstrani, si jo boste pred pričetkom obreda lahko tudi ogledali.

Legenda pravi, da je cerkev nastala na mestu, kjer sta leta 868 prenočevala brata Sv. Ciril in Metod, ko sta nesla relikvije papeža Klemena I v Rim. Iz romanske kapele se je razvila baročna cerkev.  

Pozornosti vredni so leseni oltarji iz 19. stoletja ter manjša freska za glavnim oltarjem Sv. Klemena iz 1640. leta. Zelo stara sta tudi zvonik in zvon.