Cerkvica na gričku

Nad vasico Rateče se dviguje grič, na njem pa stoji župnijska cerkev Svetega Duha.

Oglejte si gotski prezbiterij z značilnimi zvezdastimi rebri iz zgodnjega 16. stoletja. Šele konec 18. stoletja so prezbiteriju prizidali ladjo in zvonik ter notranje opremili božji hram.  

Sliko »Binkošti« v velikem oltarju, ki ga je leta 1879 postavil Janez Vurnik, je naslikal Leopold Layer. Najbolj znana umetnina tega odličnega kranjskega baročnega slikarja je podoba brezjanske Matere Božje.

 

Cerkev Sv. Duha
Cerkev Sv. Duha Cerkev Sv. Duha Cerkev Sv. Duha Cerkev Sv. Duha