Kdo je naslikal sedem zakramentov v cerkvi sv. Andreja?

Od pozno gotske cerkve Sv. Andreja v Podkorenu je ostal le prezbiterij, saj so cerkev v 18. in 19. stoletju prezidali in povečali.  Notranjščino so temeljito obnovili po načrtu Janeza Vurnika iz Radovljice, kranjski slikar Matija Bradaška je poslikal notranjost cerkve.

Oglejte si upodobitev Sv. Andreja  izpod čopiča zadnjega slovenskega baročnega slikarja Leopolda Layerja ter podobe sedmih zakramentov neznanega avtorja na steni pevskega kora.