Za napredek Zgornjesavske doline!

Ne le za lokalno skupnost, tudi širše so Lavtižarjevi dnevi v Kranjski Gori izvirna prireditev, ki pričara spomin na vsestransko osebnost pisatelja, skladatelja, potopisca in duhovnika Josipa Lavtižarja, ki si je vse življenje prizadeval za napredek Zgornjesavske doline.

Oglejte si katero od gledaliških predstav v lastni produkciji KPD Josipa Lavtižarja Kranjska Gora ali pa eno od gostujočih predstav amaterskih gledališč iz vse Slovenije. Lahko tudi  prisluhnete okroglim mizam, predavanjem in razstavam, ki jih društvo organizira z namenom spodbuditi dialog o aktualnih problemih v dolini.

Vsekakor se ne boste dolgočasili!


Kdaj: 03.11.2016 - 06.11.2016

 

KPD JOSIP LAVTIŽAR KRANJSKA GORA