Zgornjesavska dolina vam ponuja ogromen koš izvirnih prireditev in zabav. Vse te pohode, animacije, etnografske večere in veselice organizirajo in se na njih družijo ljudje, ki ljubijo svoj kraj. In ga želijo pokazati obiskovalcem na najbolj (pri)srčen način!