Slap koji nestaje

Slap Črne vode izvire ispod Slemenove špice na visini od 1909 m. Pada u mnogobrojnim manjim slapovima, a zadnji je visok 70 m i ponire odmah ispod slapa. Zimi su vidljiva četiri zamrznuta slapa.
Pristup slapu jednostavan je: kod planinskog doma u Tamaru krenite u smjeru prema Slemenu, prijeđite suho korito i nakon samo 20 minuta doći ćete do slapa. Staza je prikladna i za obiteljski izlet

 

Slap Črne vode
Slap Črne vode Slap Črne vode Slap Črne vode Slap Črne vode