Karavanke = planina karavana!

Naziv Karavanke potječe od karakterističnog istočno-zapadnog smjera grebena i dolina koji se slijede poput karavane.

Zahvaljujući netaknutoj prirodi i posebnosti biljnih i životinjskih vrsta uvršteni su u područje Natura 2000.

Na prekrasan vrh Kepa (2143 m) možete se popeti iz nekoliko smjerova upravo iz Gornjesavske doline.

 

Karavanke
Karavanke Karavanke Karavanke Karavanke