Harmonija stare lipe, jela i ljudi

U Sloveniji lipa ima posebnu važnost još od davnina, kada su se seoski poglavari okupljali i mudrovali pod lipom u središtu sela, a to drvo sadilo se i uz crkve i znamenja.

Jedna od najveličanstvenijih lipa, bolje rečeno lipovac, nalazi se ispred Gogalovog domaćinstva br. 10 u Zgornjoj Radovni. Visoka je 25 m, a njezin opseg iznosi veličanstvena 642 cm! Bez obzira na procijenjenu starost od 500 godina (!), krošnja lipe bujna je i nema suhih grana. Drvo pruža utočište još jednoj većoj jeli i četirima manjim smrekama, pa mu nikada nije dosadno…

Lipu dođite pogledati u proljeće, kada prolista, procvate i zamiriše. Ovo je prekrasno drvo upisano u slovensku prirodnu baštinu.