Staza duga 7 kilometara tijekom kojih ćete saznati sve što ste željeli saznati o…

…nastanku sela Rateče, pašnjacima, travnjacima i šumama u Karavankama, o rapalskoj granici i Tromeđi, točki u kojoj se susreću tri naroda i kulture.

Na Turističku stazu Tromeđa možete krenuti iz centra Rateča kod etnografske znamenitosti, Kajžnkove kuće. Nastavite prema gostionici Šurc i zatim šumskom stazom prema vrhu Peč.

Tom stazom možete krenuti sami ili u skupini s vodstvom.