Vrata „par excellence“

Čak i ako ne namjeravate osvojiti nijedan od vrhova, koji kao stražari stoje iznad ove alpske doline, Vrata su sama po sebi vrijedna posjeta. Odvojite tri sata i prema dnu doline ispod Triglavske sjeverne stijene krenite izvrsno označenom stazom Triglavske Bistrice.

Staza od Rosa dalje teče uzduž Triglavske Bistrice koja izvire u Vratima i duga je 10 km. Slijedite karakteristične informacijske stupiće Triglavskog nacionalnog parka.

Voda Triglavske Bistrice hladna je i osvježavajuća. Sjedite na neki od bijelih kamena uz nju, izujte cipele i umočite umorne noge, a oči neka vam putuju najljepšim stijenama Julijskih Alpa.

Staza Triglavske Bistrice
Staza Triglavske Bistrice
Staza Triglavske Bistrice Staza Triglavske Bistrice Staza Triglavske Bistrice Staza Triglavske Bistrice