„Župana“ više nema, a kuća još stoji…

Vlasnik Španove kuće, koja je prema usmenoj predaji najstarija u Mojstrani, bio je vrlo utjecajan i bogat seljak. Naziv kuće Špan, naime, potječe iz riječi „župan“.

Španovi su se bavili prijevozništvom odnosno „furanjem“. Imali su i svoju njivu i planinu na Mežakli.

Pogledajte očuvane elemente ruralnog baroka na fasadi Španove kuće: slikarske ornamente, „šivane“ kutove i sunčani sat koji još od 1747 godine pokazuje vrijeme.