U borbi za opstanak bilo je potrebno lukavstvo!

Psnakova pilana i mlin nalaze se 300 metara od izvora rijeke Radovne u selu Zgornja Radovna, ispod Gogalovog seoskog gospodarstva.

Mlin i pilana radili su samo povremeno, kada je voda bila visoka nakon velikih kiša. Čak i tada, njihovo je korištenje bilo iznimno pažljivo usklađeno jer je ista voda pokretala kotač mlina, a zatim i pilu „venecijanku“!

Pogledajte „crni“ kamen za mljevenje raži, ovsa, ječma i heljde – na skromnim su njivama, naime uspijevale samo te žitarice…

 

Psankova pilana i mlin
Psankova pilana i mlin Psankova pilana i mlin Psankova pilana i mlin Psankova pilana i mlin