Nove vođene biciklističke ture u turističke destinacije Kranjskoj Gori u srpnju i kolovozu 2016. godine!