Alpe-Adria Trail

Put Alpe-Adria-Trail teče u 43 etape, od austrijske Koruške preko Slovenije do Furlanije-Julijske krajine. Visinske su razlike na putu male! Na svakoj etapi možete kušati barem jednu kulinarsku poslasticu ili udobno prenoćiti.


Kranjska Gora jedno je od križanja na tom putu i ulaznica u Triglavski nacionalni park, jedini slovenski nacionalni park i jedan od najljepših svjetskih parkova.

Alpe-Adria Trail
Alpe-Adria Trail Alpe-Adria Trail Alpe-Adria Trail Alpe-Adria Trail